Šiltnamio efektą sukeliančių dujų prekybos sistema. Applications Linguee


EK siekia įtraukti laivybą į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą Posted On m.

šiltnamio efektą sukeliančių dujų prekybos sistema

Komisija pasiūlė poveikio klimatui neutralumą įtvirtinti ES teisėje. Galima numanyti, kad daugiausia dėmesio bus skiriama ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemai ES ATLPSnes tai viena iš pagrindinių išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo ir ES klimato tikslų įgyvendinimo priemonė.

šiltnamio efektą sukeliančių dujų prekybos sistema

ES ATLPS yra didžiausio leidžiamo išmetamųjų teršalų kiekio nustatymo ir leidimų prekybos sistema, kuri šiuo metu taikoma 41 proc. ES išmetamo ŠESD kiekio ir kuri apima elektros energijos ir šilumos gamybą, energijai imlius pramonės sektorius, taip pat aviaciją Europos ekonominėje erdvėje ir skrydžius į Šveicariją ir iš jos.

Tarptautinė jūrų organizacija TJO m. Suprantama, kad Europos institucijų siekiai ir ketinimai ženkliai sumažinti taršą laivyboje trumpuoju laikotarpiu iki m.

šiltnamio efektą sukeliančių dujų prekybos sistema

Deja, šiai dienai nėra sukurta technologijų, kurias, vertinant ekonominiu ir technologiniu požiūriu, būtų galima artimiausiame dešimtmetyje masiškai diegti laivyboje ir pasiekti užsibrėžtų taršos mažinimo tikslų.

Tikėtina, kad iki metų daugiau bus vykdomi pilotiniai projektai, ieškant efektyvaus ir mažiau taršaus kuro, ar tai būtų elektros baterijos, metanolis, amoniakas, vandenilis ar kitos alternatyvaus kuro rūšys. Laivybos sektorius yra pateikęs pasiūlymą įsteigti Tarptautinį jūrų tyrimų ir plėtros fondą, kuriam lėšos būtų pervedamos nuo laivų sunaudojamo kuro dalies.

The EU Emissions Trading System explained

Pasiūlymu siekiama sukurti programą, kuri paspartintų mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ar anglies dioksido neišskiriančių technologijų ir degalų diegimą naujiems ir esamiems laivams. Lietuvos laivų savininkų asociacija laikosi nuomonės, kad taršos mažinimo klausimai laivyboje turi būti sprendžiami globaliai per TJO organizaciją.

šiltnamio efektą sukeliančių dujų prekybos sistema

ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymas laivybai gali pakenkti tarptautinėms deryboms TJO lygmeniu, tai potencialiai gali didinti politinę įtampą su trečiosiomis nekilnojamojo turto opcionų prekyba. Asociacijos nuomone, apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema padidins kaštus ir administracinę naštą laivybos sektoriaus bendrovėms.

Kontaktai Šaulių g.

šiltnamio efektą sukeliančių dujų prekybos sistema